Message boards : News : Evolution of a black hole ULX
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Send message
Joined: 25 Feb 15
Posts: 50
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 1899 - Posted: 23 Jan 2017, 15:02:12 UTC


The investigation of ULX's nature is still in progress and currently we are
waiting for feedback from our collaborators. Meanwhile, I want to share with you
a figure of the evolution of a typical ULX with black hole accretor.

To make the long story short, two massive stars bore in a binary. One which is
heavier expands as a result of its nuclear evolution and starts to shed mass
onto its companion.This mass transfer is dynamically unstable and the second
star becomes engulfed with the primary star's matter. We call this phase a
common envelope and it happens typically when the system's age is between 4 and
5 million years.

If the companion has enough orbital energy, the common envelope is rejected and
the stars' separation shrinks significantly. The primary needs now less than
100,000 years to collapse and form a black hole.

The system's orbital energy is constantly emitted in gravitational waves, which
results in further separation shrinkage. Simultaneously, the secondary star
expands. If it manages to commence the mass transfer onto the black hole within
the first 500 million years (typically during the first 10-20 million years),
the flow will be strong enough to power a ULX.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadal trwa badanie właściwości ULX, a obecnie czekamy na informacje zwrotną od
naszych współpracowników. W międzyczasie chcielibyśmy podzielić się z Wami
rysunkiem ewolucji typowego ULXa z akreującą czarną dziurą.

W skrócie, w układzie podwójnym powstały dwie masywne gwiazdy. Cięższa z nich
rozrasta się w skutek ewolucji nuklearnej i zaczyna przelewać masę na gwiazdę
towarzyszącą. Ten transfer masy jest dynamicznie niestabilny i druga gwiazda
zostaje otoczona przez zewnętrzne warstwy pierwszej. Nazywamy tę fazę wspólną
otoczką i zazwyczaj ma ona miejsce, gdy system jest w wieku pomiędzy 4 a 5
milionów lat.

Jeśli towarzysząca gwiazda ma wystarczająco dużo energii orbitalnej, otoczka
zostaje odrzucona, a odległość między gwiazdami znacząco się kurczy. Gwiazda
główna potrzebuje teraz mniej niż 100,000 lat, żeby zapaść się grawitacyjnie i
utworzyć czarną dziurę.

Energia orbitalna systemu jest stale tracona na skutek emisji fal
grawitacyjnych, co skutkuje dalszym kurczeniem się orbity. Jednocześnie druga
gwiazda zwiększa swój promień. Jeśli zdoła rozpocząć transfer masy na czarną
dziurę w ciągu pierwszych 500 milionów lat (zwykle podczas pierwszych 10-20
milionów lat), przepływ będzie wystarczająco silny, żeby zasilić ULXa.
Grzegorz Wiktorowicz
National Astronomical Observatories,
Chinese Academy of Sciences
ID: 1899 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile nightwing

Send message
Joined: 23 Aug 16
Posts: 6
Credit: 284,900
RAC: 0
Message 1902 - Posted: 26 Jan 2017, 3:22:37 UTC - in response to Message 1899.  

Amazing!
ID: 1902 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Yavanius
Avatar

Send message
Joined: 13 May 15
Posts: 87
Credit: 4,320,738
RAC: 0
Message 1969 - Posted: 19 Feb 2017, 15:23:58 UTC - in response to Message 1899.  

What do the phase abbreviations stand for?
ID: 1969 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Send message
Joined: 25 Feb 15
Posts: 50
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 1972 - Posted: 20 Feb 2017, 14:18:12 UTC - in response to Message 1969.  

Very good question!

ZAMS - Zero Age Main Sequence is the beginning of Hydrogen buring in the star's core and, therefore, the starting point of the longest evolutionary stage, main sequence (MS).

CE - Common Envelope is a very dramatic and dynamic phase when two stars are engulfed by the same evelope. The phase is very rapid (~1000 years) and the result may be twofold. Either the envelope is rejected at the expense of orbital energy, or the stars merge.

HeS - Helium Star, i.e. star without a hydrogen envelope. However, may contain elements heavier than Helium.

SN - SuperNova explosion. A simple view is that it is an explosion that rejects the outer parts of the star, leaving the inner parts as a remnant (neutron star or a Black Hole (BH))

ULX - UltraLuminous X-ray source, the main object of our investigation.

Hope that it will be helpful!

A more in-depth description may be found in this thread
http://universeathome.pl/universe/forum_thread.php?id=145#1146,
although it concerns different evolutionary route
Grzegorz Wiktorowicz
National Astronomical Observatories,
Chinese Academy of Sciences
ID: 1972 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
anizha

Send message
Joined: 20 Feb 17
Posts: 1
Credit: 0
RAC: 0
Message 1974 - Posted: 20 Feb 2017, 17:16:57 UTC

wooow marvelous ! very bokep for me
ID: 1974 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote

Message boards : News : Evolution of a black hole ULX
Copyright © 2024 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek