About the project

Universe@home project's two main goals are:
  1. to provide scientist with a necessary computational power and
  2. to provide the way of involvement for anyone equipped with a computer and willing to take part in the research
Our simulations deal with fundamental problems of the Universe, which cannot be investigated in a laboratory. From the birth of stars to the utmost energetic supernova explosions, nature still astonishes us but at the same time leaves ways for scientific examination. ... More..
28985 computers in project

Join the project

This project uses program BOINC

Add project
If you have any problems, get help here.
Read our rules and policies

University of Warsaw
Powered by BOINC
User of the day
User profile Profile Devastators *
We came here and harvest your units until last one. After developing GPU apps, you taste our real strenght!
News

Evolution of a black hole ULX

The investigation of ULX's nature is still in progress and currently we are
waiting for feedback from our collaborators. Meanwhile, I want to share with you
a figure of the evolution of a typical ULX with black hole accretor.

To make the long story short, two massive stars bore in a binary. One which is
heavier expands as a result of its nuclear evolution and starts to shed mass
onto its companion.This mass transfer is dynamically unstable and the second
star becomes engulfed with the primary star's matter. We call this phase a
common envelope and it happens typically when the system's age is between 4 and
5 million years.

If the companion has enough orbital energy, the common envelope is rejected and
the stars' separation shrinks significantly. The primary needs now less than
100,000 years to collapse and form a black hole.

The system's orbital energy is constantly emitted in gravitational waves, which
results in further separation shrinkage. Simultaneously, the secondary star
expands. If it manages to commence the mass transfer onto the black hole within
the first 500 million years (typically during the first 10-20 million years),
the flow will be strong enough to power a ULX.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadal trwa badanie właściwości ULX, a obecnie czekamy na informacje zwrotną od
naszych współpracowników. W międzyczasie chcielibyśmy podzielić się z Wami
rysunkiem ewolucji typowego ULXa z akreującą czarną dziurą.

W skrócie, w układzie podwójnym powstały dwie masywne gwiazdy. Cięższa z nich
rozrasta się w skutek ewolucji nuklearnej i zaczyna przelewać masę na gwiazdę
towarzyszącą. Ten transfer masy jest dynamicznie niestabilny i druga gwiazda
zostaje otoczona przez zewnętrzne warstwy pierwszej. Nazywamy tę fazę wspólną
otoczką i zazwyczaj ma ona miejsce, gdy system jest w wieku pomiędzy 4 a 5
milionów lat.

Jeśli towarzysząca gwiazda ma wystarczająco dużo energii orbitalnej, otoczka
zostaje odrzucona, a odległość między gwiazdami znacząco się kurczy. Gwiazda
główna potrzebuje teraz mniej niż 100,000 lat, żeby zapaść się grawitacyjnie i
utworzyć czarną dziurę.

Energia orbitalna systemu jest stale tracona na skutek emisji fal
grawitacyjnych, co skutkuje dalszym kurczeniem się orbity. Jednocześnie druga
gwiazda zwiększa swój promień. Jeśli zdoła rozpocząć transfer masy na czarną
dziurę w ciągu pierwszych 500 milionów lat (zwykle podczas pierwszych 10-20
milionów lat), przepływ będzie wystarczająco silny, żeby zasilić ULXa.
23 Jan 2017, 15:02:12 UTC · Comment


Back to work!
After vacation time, we are getting back to work! There are some significant
goals in front of the U@H and we still count on your help!

First of all, we are continuing our cooperation with Cambridge and Ferrara.
Scientist are becoming more and more aware of the project and appreciate the
help in obtaining necessary data. The manuscript about ULXs should be published
in the nearest future. We think the conclusions will bring about a vivid
discussion. We are also preparing large-scale simulations for the BHspin
application which will provide valuable predictions of gravitational waves for
the next LIGO runs.

From the technical point of view, we are going to make several improvements this
year. An additional server for processing data will be installed. Additionally,
applications will be adapted for the GPU computing. We also plan to establish a
database with public access which will store the results and possibly provide
some visualisation tools.

As always, we will keep you informed on the progress and your feedback will
still be highly appreciated!

U@H team

--------------------------------------------------------

Po wakacjach wracamy do pracy! Przed U@H wiele wyzwań i nadal liczymy na Waszą
pomoc! Przede wszystkim nadal kontynuujemy współpracę z Cambridge i Ferrarą.
Naukowcy coraz częściej słyszą o projekcie i doceniają pomoc w pozyskiwaniu
danych. Praca dotycząca ULXów zostanie wkrótce opublikowana. Sądzimy, że wnioski
wywołają żywą dyskusję. Przygotowujemy również wielkoskalowe symulacje na
aplikację BHspin. Dostarczy ona ważnych prognoz na temat fal grawitacyjnych
dla kolejnych obserwacji LIGO.

Od strony technicznej, dokonamy w tym roku kilku ulepszeń. Zainstalujemy
dodatkowy serwer do przetwarzania danych. Ponadto dostosujemy aplikacje do
obliczeń na GPU. Planujemy również stworzyć bazę danych z dostępem publicznym,
która będzie służyła przechowywaniu wyników i być może dostarczy również
narzędzi do ich wizualizacji.

Jak zawsze będziemy Was informować o postępach i bardzo cenić Wasze uwagi!

Zespół U@H
8 Nov 2016, 14:47:48 UTC · Comment


Server maintenance
Today we had ordered two SSD drives for our server. The drives will be used for database use which should significantly improve server performance.
I will setup it on Friday or Saturday depend of delivery day and during the process server will be switched off.
7 Nov 2016, 15:25:52 UTC · Comment


Trochę informacji teoretycznych na temat aplikacji GPU
Ze względu na ograniczenia silnika forum, zdecydowałem się na opublikowanie posta o teoretycznym aspekcie pracy nad naszą aplikacją GPU na blogu DobreProgramy

I have published some theoretical informations about GPU aspects of our application on DobreProgramy portal (in Polish).
26 Oct 2016, 12:24:27 UTC · Comment


UV and BHspin2 tasks
Regarding to latest problems with tasks submissions to your computers we plan to make some maintenance work on our server and results analyse machine at the end of this week or start of next one.
The server will be stopped for about 6 hours but I will publish info when this happens before we start.
13 Sep 2016, 16:17:27 UTC · Comment


... more

News is available as an RSS feed RSS