About the project

Universe@home project's two main goals are:
  1. to provide scientist with a necessary computational power and
  2. to provide the way of involvement for anyone equipped with a computer and willing to take part in the research
Our simulations deal with fundamental problems of the Universe, which cannot be investigated in a laboratory. From the birth of stars to the utmost energetic supernova explosions, nature still astonishes us but at the same time leaves ways for scientific examination. ... More..
16000 computers in project

Join the project

This project uses program BOINC

Add project
If you have any problems, get help here.
Read our rules and policies

University of Warsaw
Powered by BOINC
User of the day
User profile Profile STMahlberg
I'm 53 years old, father of two daughters, who lives in Las Vegas, Nevada; I worked as an Energy Analyst for the government and I'm now retired. I have...
News

Universe@Home and BOINC Pentathlon on admin point of view
Better late than never, so a few words about how Pentathlon looks from the
administrator’s point of view

As I have explained before, loads of pressure hits the server with thousands of
computers connecting with "bunkered" WU's. Usually we had ~45'000-50'000 tasks
in progress and just before the start the quantity grew up to 250'000 and later
stayed at the level of about 220'000-240'000 tasks in progress.

As you probably noticed from the picture showed in the other topic the only
problem we had was with hard disk speed because of thousands database operations
in the background of other server tasks.

As you can see in the picture below, almost in the whole Pentathlon competition
time disk utilisation was at 100% or just below it. We usually have stable disk
utilisation at 40-50%.

In the middle of the competition I also switched off all unnecessary daemons and
other software which usually works on our server and even without them the
server was off-line for 30 minutes.

Now, the situation is stable. We still have more tasks in progress than before
the competition (which makes us very happy) and we will also prepare to buy some
SSD's asap :)

Thank you very much for your power in Pentathlon and obviously for every day
with us and our tasks :)


Lepiej późno niż wcale. Tak więc kilka słów o tym jak Pentathlon wyglądał z
punktu widzenia administratora

Jak tłumaczyłem wcześniej, bardzo duże obciążenie pojawia się na serwerze gdy
tysiące komputerów podłączą się ze swoimi "zbunkrowanymi" WU. Zwykle mamy
~45'000-50'000 zadań w toku, a zaraz przed rozpoczęciem ta ilość wzrosła do
250'000, a później pozostała na poziomie 220'000-240'000 zadań w toku.

Jak pewnie zauważyliście na załączonym obrazku, jedyny problem, jaki mieliśmy to
opóźnienia w operacjach dyskowych i wynikał on z tysięcy operacji na bazie danych.

Również widać na poniższym obrazku, że prawie przez cały czas trwania konkursu
Pentathlon wykorzystanie dysku było na poziomie 100% lub nieco poniżej. Zwykle
mamy wykorzystanie dysku na stabilnym poziomie 40-50%.

W środku konkursu wyłączyłem wszystkie zbędne demony i oprogramowanie zwykle
pracujące/działające na serwerze i nawet bez nich serwer był niedostępny przez
30 minut.

Teraz sytuacja jest stabilna. Nadal mamy więcej zadań w toku niż przed
konkursem (co bardzo nas cieszy) i będziemy się przygotowywać do kupienia dysków
SSD tak szybko jak to możliwe.

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie w Pentathlon i oczywiście za każdy dzień z
nami i z naszymi zadaniami :)
27 Jun 2016, 18:22:04 UTC · Comment


Universe@Home in BOINC Pentathlon
As most of you probably knows, we are a part of BOINC Pentathlon competition.

Our server will be tested by you from 2016-06-12 00:00:00 UTC until 2016-06-19 00:00:00 UTC .
10 Jun 2016, 12:01:09 UTC · Comment


Recognition for gravitational waves discovery
I have a pleasure to inform you, unless you already know, that prof. Krzysztof Belczyński,
the PI of Universe@Home project, in recognition for his involvement in discovery of gravitational
waves, was awarded recently with the Medal of Nicolas Copernicus and the Breakthrough Prize.

The former is the most prestigious prize awarded by the Polish Academy of Sciences. The latter is an
international award bestowed for remarkable scientific outcome. It was awarded for the whole group,
which took part in the research.

The results from the Universe@Home project are still used to increase our understanding of
gravitational waves and their role in the Universe.

-------------------

Mam przyjemność poinformować Was, choć możliwe, że już wiecie, że prof. Krzysztof Belczyński,
kierownik projektu Universe@Home, w uznaniu swoich zasług w odkryciu fal grawitacyjnych, został
nagrodzony Medalem im. Mikołaja Kopernika i Breakthrough Prize.

Pierwsza nagroda jest najbardziej prestiżą przyznawaną przez Polską Akademię Nauk. Druga
natomiast to międzynarodowa nagroda przyznawana za znaczące odkrycia naukowe. Została ona
przyznana całej grupie biorącej udział w badaniach.

Wyniki otrzymywane w ramach projektu Universe@Home są ciągle używane do poszerzania naszej
wiedzy na temat fal grawitacyjnych i ich roli we Wszechświecie.
17 May 2016, 19:02:49 UTC · Comment


Black hole merger (PL: Koalescencja czarnych dziur)
Wersja polskojęzyczna poniżej

You have already heard about the discovery of gravitational waves from a merger
of double black hole. In our project, specifically in the BHspin application, we
were also working on the evolution of such systems. If you are interested in the
way how they form and evolve, we prepared for you the description of the evolution of
a typical system, which results in the emission of gravitational waves like these
from the recent observations. You may found the text, together with a nice plot,
in the forum's science section. Please enjoy!


Prawdopodobnie wiecie już o odkryciu fal grawitacyjnych z koalescencji czarnych
dziur. W naszym projekcie, a konkretnie za pośrednictwem aplikacji BHspin,
analizowaliśmy ewolucję takich systemów. Jeżeli jesteście zainteresowani tym jak
podwójne czarne dziury się tworzą, to przygotowaliśmy dla was opis
popularnonaukowy jednego z typowych systemów. Jego ewolucja prowadzi do emisji
fali grawitacyjnej jak ta z niedawnych obserwacji. Tekst razem z poglądowym
rysunkiem można znaleźć na forum w dziale Science. Zapraszamy!
20 Apr 2016, 12:51:12 UTC · Comment


Your real name...
Few days ago we had added option to add yours real full name in preferences.
Setting it also allow us to publish it in future science publication as research supporters.
22 Mar 2016, 15:24:07 UTC · Comment


... more

News is available as an RSS feed RSS