USS Phoenis

Team info
Description

USS Phoenix jest wieloprojektowym zespołem obliczeń rozproszonych, skupionym na projektach z dziedziny astronomii, astrofizyki i kryptografii. Zespół powstał podczas dyskusji na forum USS Phoenix i czerpie z idei Gene'a Roddenberrego. Wspieramy projekty niszowe i w fazie beta (np. Albert, Seti@home Beta, Test4Theory) wspomagając ludzki potencjał do odkryć i wynalazczości. Jeżeli chcesz liczyć w USS Phoenix w projektach, niewymienionych poniżej pisz do mr homn, założyciela naszych zespołów. Każdy jest mile widziany. Miłego liczenia.

USS Phoenix is multi project distributed computing team, focused on projects in astronomy, astrophysics, and cryptography. Team was formed during discussions on USS Phoenix Forum and draws from ​​Gene Roddenberrego ideas. We support projects in beta stage (eg, Albert, Seti@Home Beta, Test4Theory) supporting the human potential for discoveries and inventions. If you want to crunch for the USS Phoenix in the projects unlisted below, write to mr homn, the founder of our teams. Everyone is welcome. Happy crunchin'.

STARTREK.PL
USS Phoenix Stats
image
Keywords: Polska, Poland, Star trek, Startrek, Phoenix, USS Phoenix, Astronomia, Astrofizyka, Fizyka, Physics, Astronomy, Kryptografia, Cryptography, startrek.pl.
Created 29 Feb 2016
Web site http://www.startrek.pl
Total credit 334,483
Recent average credit 0
Cross-project stats SETIBZH
Free-DC
BOINCstats.com
Country Poland
Type Computer type
Members
Founder Profile mr homn
New members in last day 0
Total members 9 (view)
Active members 0 (view)
Members with credit 8 (view)

Copyright © 2023 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek

Generated 28 Mar 2023, 12:36:38 UTC