Team info
Description image</img>


Zapraszamy do Boinc@Warszawa, wszystkich chętnych wspomóc naukę. Działamy od 2006 roku, jesteśmy szybko awansującą w rankingach grupą z potencjałem do obliczeń rozproszonych. Wszyscy chętni mile widziani.


Welcome to Boinc@Warszawa, all willing to support learning. We operate since 2006, we are quickly moving up in the rankings of a group with the potential for distributed computing. All volunteers welcome.


image</img>
Created 4 Feb 2015
Web site http://boincwarszawa.wordpress.com/
Total credit 8,532,633
Recent average credit 0
Cross-project stats SETIBZH
Free-DC
BOINCstats.com
Country Poland
Type National
Members
Founder Kindas & Reni Galactic Explorers
New members in last day 0
Total members 11 (view)
Active members 0 (view)
Members with credit 7 (view)

Copyright © 2024 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek

Generated 17 Apr 2024, 6:26:34 UTC