Next paper published in the Astrophysical Journal

Post to thread Subscribe


Author Message
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Joined: 25 Feb 15
Posts: 43
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 2455 - Posted: 6 Nov 2017, 11:09:53 UTC

Simulations done with the use of Universe@Home and the analysis performed in the cooperation between University of Warsaw (Poland) and University of Ferrara (Italy) resulted in a research paper publication in the Astrophycial Journal, one of the highest ranked scientific journals worldwide! The article can be found on arXiv: https://arxiv.org/abs/1707.01586

The research on hypothetical quark stars was the first of its kind and gave a few very interesting conclusions. Although we showed that the presence of these objects cannot be proved or rejected on the base of available observations, quark stars have a potential to explain the long gamma ray burst phenomena and the so called "strangelets pollution" problem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Symulacje wykonane z wykorzystaniem Universe@Home i analiza wyników przeprowadzona we współpracy pomiędzy uniwersytetami w Warszawie i w Ferrarze (Włochy) zaowocowały publikacją w the Astrophysical Journal, który jest jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie!. Artykuł można znaleźć na stronie arXiv: https://arxiv.org/abs/1707.01586 (po angielsku)

Te badania nad hipotetycznymi gwiazdami kwarkowymi były pierwszymi w swoim rodzaju i dały parę bardzo ciekawych wyników. Chociaż wciąż nie możemy potwierdzić ani zaprzeczyć istnieniu tych obiektów na podstawie dostępnych obserwacji, to gwiazdy kwarkowe mogą potencjalnie wyjasnić takie zjawiska jak długie błyski gamma, czy problem tzw. "zaniczyszczenia kwarkami dziwnymi".
____________
Grzegorz Wiktorowicz
Astronomical Observatory
University of Warsaw

Post to thread