Message boards : News : American Astronomical Society featured our research!
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Send message
Joined: 25 Feb 15
Posts: 50
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 2412 - Posted: 2 Oct 2017, 18:53:34 UTC

AAS Nova, a service run by American Astronomical Society, featured our research on ultraluminous X-ray sources! Authors of the note emphasize the fact that data was acquired through volunteer computing. You can see the note on
http://aasnova.org/2017/09/29/identifying-bright-x-ray-beasts/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAS Nova, serwis prowadzony przez Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne, wyróżnił nasze badania nad ultrajasnymi źródłami rentgenowskimi. Autorzy informacji podkreślili, że dane zostały otrzymane przez obliczenia wolontariackie. Artykuł można znaleźć pod (english only):
http://aasnova.org/2017/09/29/identifying-bright-x-ray-beasts/
Grzegorz Wiktorowicz
National Astronomical Observatories,
Chinese Academy of Sciences
ID: 2412 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
tito

Send message
Joined: 21 Feb 15
Posts: 14
Credit: 862,506,967
RAC: 194
Message 2413 - Posted: 2 Oct 2017, 19:37:01 UTC

Witam.
Zamieszczam informacje na stronie głównej zespołu B@P.
Czy taka forma http://www.boincatpoland.org/universehome-zauwazone-arenie-miedzynarodowej/ (praktycznie copy-paste) może być?
Przemek (tito)
ID: 2413 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote

Message boards : News : American Astronomical Society featured our research!
Copyright © 2024 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek