Message boards : News : American Astronomical Society featured our research!

American Astronomical Society featured our research!

Post to thread Subscribe


AuthorMessage
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Send message
Joined: 25 Feb 15
Posts: 49
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 2412 - Posted: 2 Oct 2017, 18:53:34 UTC

AAS Nova, a service run by American Astronomical Society, featured our research on ultraluminous X-ray sources! Authors of the note emphasize the fact that data was acquired through volunteer computing. You can see the note on
http://aasnova.org/2017/09/29/identifying-bright-x-ray-beasts/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAS Nova, serwis prowadzony przez Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne, wyróżnił nasze badania nad ultrajasnymi źródłami rentgenowskimi. Autorzy informacji podkreślili, że dane zostały otrzymane przez obliczenia wolontariackie. Artykuł można znaleźć pod (english only):
http://aasnova.org/2017/09/29/identifying-bright-x-ray-beasts/
Grzegorz Wiktorowicz
National Astronomical Observatories,
Chinese Academy of Sciences
ID: 2412 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
tito

Send message
Joined: 21 Feb 15
Posts: 2
Credit: 10,299,200
RAC: 3
Message 2413 - Posted: 2 Oct 2017, 19:37:01 UTC

Witam.
Zamieszczam informacje na stronie głównej zespołu B@P.
Czy taka forma http://www.boincatpoland.org/universehome-zauwazone-arenie-miedzynarodowej/ (praktycznie copy-paste) może być?
Przemek (tito)
ID: 2413 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote
Post to thread

Message boards : News : American Astronomical Society featured our research!