Message boards : News : Code update
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Send message
Joined: 25 Feb 15
Posts: 50
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 2132 - Posted: 11 Apr 2017, 9:30:50 UTC

Most of you have probably noticed that we’ve started to introduce a new code to
Universe@Home. The changes are content-related (new models of astrophysical
phenomena) as well as technical (errors in the code). We hope that they will
solve the problems some of you encountered in the previous version of the code.

We’re still going to do research oriented towards binary stars and their
influence on their surroundings. New results, which will be published shortly,
have indicated new directions. Thanks to your help, our work will be continued!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapewne część z Was już zauważyła, że zaczęliśmy wprowadzać nowy kod na
Universe@Home. Zmiany dotyczą natury merytorycznej (nowe modele zjawisk
astrofizycznych), jak i technicznych (błędy w kodzie). Mamy nadzieję, że
rozwiążą one również problemy jakie niektórzy z Was napotkali w poprzedniej
wersji kodu.

Dalej zamierzamy prowadzić badania nakierunkowane na gwiazdy podwójne i ich
wpływ na otoczenie. Nowe rezultaty, które już niedługo powinny
zostać opublikowane, wskazały nam nowe kierunki. Dzięki
waszej pomocy mamy zamiar dalej nad nimi pracować!
Grzegorz Wiktorowicz
National Astronomical Observatories,
Chinese Academy of Sciences
ID: 2132 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Icho Tolotos

Send message
Joined: 30 May 16
Posts: 1
Credit: 3,843,767
RAC: 0
Message 2164 - Posted: 25 Apr 2017, 13:33:13 UTC - in response to Message 2132.  

Meine Berechnungen werden ständig als Fehler abgelehnt, daß geschieht nur bei Univers-Aufgaben ! ?
Weiß irgendwer woran das liegen könnte ? Und warum müssen alle Texte auf Englisch sein ? Ich versteh oft
nur Bahnhof !
Danke auch !

per aspera ad astra !
ID: 2164 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Ubik

Send message
Joined: 8 Mar 16
Posts: 6
Credit: 93,351,487
RAC: 0
Message 2166 - Posted: 26 Apr 2017, 7:32:12 UTC - in response to Message 2164.  

DE: Das Projekt hat zur Zeit Probleme mit den neuen Jobs, arbeitet aber mit Hochdruck an einer Lösung.
EN: The project is currently encountering problems with the work units, but is working towards a solution.
ID: 2166 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote

Message boards : News : Code update
Copyright © 2024 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek