Message boards : News : Nature article!
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Send message
Joined: 25 Feb 15
Posts: 50
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 1254 - Posted: 12 Jul 2016, 8:42:32 UTC

Results from the Universe@Home project were published in the most prominent
scientific journal, Nature! The article depicts a stellar evolutionary scenario
that leads to the formation of double black holes, which are probable
sources of gravitational waves similar to those observed recently.

It is a sequel to the article from year 2010, which predicted that the first
detection of gravitational waves will rather origin from a double black hole
merger than from a
double neutron star merger. The latter had been favoured by the majority of
scientists until recent discoveries.

The links to the article are provided below. Please notice especially the
acknowledgements in the Nature publication.

Nature article:
http://arxiv.org/pdf/1602.04531v2 (this article is identical to the Nature
publication, which does not have a free access:
http://www.nature.com/nature/journal/v534/n7608/full/nature18322.html)

The 2010 paper:
http://arxiv.org/pdf/1004.0386v2

---------------

Wyniki otrzymane w ramach projektu Universe@Home zostały opublikowane w
najbardziej prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature! Artykuł opisuje evolucję
gwiazdową, która prowadzi do formowania się podwójnych czarnych dziur. Są one
potencjalnymi źródłami fal grawitacyjnych, takich jakie te, które zaobserwowano
niedawno.

Jest to uaktualniona wersja artykułu z 2010 roku, w którym przewidziano, że
pierwsza detekcja fal grawitacyjny będzie pochodziła z koalescencji czarnych
dziur, a nie dwóch gwiazd neutronowych. Ta druga opcja była przewidywana przez
większość naukowców, co zmieniły dopiero niedawne odkrycia.

Poniżej znajdziecie namiary na oba artykuły. Zwróccie szczególnie uwagę na
podziękowania w Nature.

Nature article:
http://arxiv.org/pdf/1602.04531v2 (tan artykuł jest identyczny z tym w Nature,
który nie jest niestety dostępny za darmo:
http://www.nature.com/nature/journal/v534/n7608/full/nature18322.html)

The 2010 paper:
http://arxiv.org/pdf/1004.0386v2
Grzegorz Wiktorowicz
National Astronomical Observatories,
Chinese Academy of Sciences
ID: 1254 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Erkan Yilmaz

Send message
Joined: 11 Jun 16
Posts: 5
Credit: 17,295,750
RAC: 2
Message 1256 - Posted: 12 Jul 2016, 12:10:30 UTC - in response to Message 1254.  

great news :-)

from Nature article:
"We would like to thank thousands of Universe@home users that have provided their personal computers for our simulations."
ID: 1256 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote

Message boards : News : Nature article!
Copyright © 2024 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek