Message boards : News : Recognition for gravitational waves discovery
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Send message
Joined: 25 Feb 15
Posts: 50
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 1180 - Posted: 17 May 2016, 19:02:49 UTC

I have a pleasure to inform you, unless you already know, that prof. Krzysztof Belczyński,
the PI of Universe@Home project, in recognition for his involvement in discovery of gravitational
waves, was awarded recently with the Medal of Nicolas Copernicus and the Breakthrough Prize.

The former is the most prestigious prize awarded by the Polish Academy of Sciences. The latter is an
international award bestowed for remarkable scientific outcome. It was awarded for the whole group,
which took part in the research.

The results from the Universe@Home project are still used to increase our understanding of
gravitational waves and their role in the Universe.

-------------------

Mam przyjemność poinformować Was, choć możliwe, że już wiecie, że prof. Krzysztof Belczyński,
kierownik projektu Universe@Home, w uznaniu swoich zasług w odkryciu fal grawitacyjnych, został
nagrodzony Medalem im. Mikołaja Kopernika i Breakthrough Prize.

Pierwsza nagroda jest najbardziej prestiżą przyznawaną przez Polską Akademię Nauk. Druga
natomiast to międzynarodowa nagroda przyznawana za znaczące odkrycia naukowe. Została ona
przyznana całej grupie biorącej udział w badaniach.

Wyniki otrzymywane w ramach projektu Universe@Home są ciągle używane do poszerzania naszej
wiedzy na temat fal grawitacyjnych i ich roli we Wszechświecie.
Grzegorz Wiktorowicz
National Astronomical Observatories,
Chinese Academy of Sciences
ID: 1180 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
LQG

Send message
Joined: 4 Feb 15
Posts: 1
Credit: 37,219,383
RAC: 0
Message 1181 - Posted: 17 May 2016, 21:34:41 UTC - in response to Message 1180.  

Serdeczne gratulacje dla prof.Belczyńskiego oraz całego zespołu!
ID: 1181 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Sebastian M. Bobrecki
Volunteer tester

Send message
Joined: 4 Feb 15
Posts: 17
Credit: 158,222,691
RAC: 0
Message 1187 - Posted: 20 May 2016, 11:30:43 UTC - in response to Message 1180.  

Gratulacje.
ID: 1187 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Luigi R.

Send message
Joined: 10 Sep 15
Posts: 12
Credit: 20,067,933
RAC: 0
Message 1188 - Posted: 20 May 2016, 15:00:08 UTC

Congratulations Professor Belczyński!
ID: 1188 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote

Message boards : News : Recognition for gravitational waves discovery
Copyright © 2024 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek