Message boards : News : Black hole merger (PL: Koalescencja czarnych dziur)
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Grzegorz Wiktorowicz
Project developer
Project scientist

Send message
Joined: 25 Feb 15
Posts: 50
Credit: 5,684,705
RAC: 0
Message 1148 - Posted: 20 Apr 2016, 12:51:12 UTC

Wersja polskojęzyczna poniżej

You have already heard about the discovery of gravitational waves from a merger
of double black hole. In our project, specifically in the BHspin application, we
were also working on the evolution of such systems. If you are interested in the
way how they form and evolve, we prepared for you the description of the evolution of
a typical system, which results in the emission of gravitational waves like these
from the recent observations. You may found the text, together with a nice plot,
in the forum's science section. Please enjoy!


Prawdopodobnie wiecie już o odkryciu fal grawitacyjnych z koalescencji czarnych
dziur. W naszym projekcie, a konkretnie za pośrednictwem aplikacji BHspin,
analizowaliśmy ewolucję takich systemów. Jeżeli jesteście zainteresowani tym jak
podwójne czarne dziury się tworzą, to przygotowaliśmy dla was opis
popularnonaukowy jednego z typowych systemów. Jego ewolucja prowadzi do emisji
fali grawitacyjnej jak ta z niedawnych obserwacji. Tekst razem z poglądowym
rysunkiem można znaleźć na forum w dziale Science. Zapraszamy!
Grzegorz Wiktorowicz
National Astronomical Observatories,
Chinese Academy of Sciences
ID: 1148 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote

Message boards : News : Black hole merger (PL: Koalescencja czarnych dziur)
Copyright © 2024 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek