About the project

Universe@home project's two main goals are:
  1. to provide scientist with a necessary computational power and
  2. to provide the way of involvement for anyone equipped with a computer and willing to take part in the research
Our simulations deal with fundamental problems of the Universe, which cannot be investigated in a laboratory. From the birth of stars to the utmost energetic supernova explosions, nature still astonishes us but at the same time leaves ways for scientific examination. ... More..
28985 computers in project

Join the project

This project uses program BOINC

Add project
If you have any problems, get help here.
Read our rules and policies

University of Warsaw
Powered by BOINC
User of the day
User profile Profile Hoshione
Hy there, i am 55 years old and working as a surveyor for a shipowning company in Germany. In the year 1996 i read about SERENDIP and Seti for the...
News

Back to work!
After vacation time, we are getting back to work! There are some significant
goals in front of the U@H and we still count on your help!

First of all, we are continuing our cooperation with Cambridge and Ferrara.
Scientist are becoming more and more aware of the project and appreciate the
help in obtaining necessary data. The manuscript about ULXs should be published
in the nearest future. We think the conclusions will bring about a vivid
discussion. We are also preparing large-scale simulations for the BHspin
application which will provide valuable predictions of gravitational waves for
the next LIGO runs.

From the technical point of view, we are going to make several improvements this
year. An additional server for processing data will be installed. Additionally,
applications will be adapted for the GPU computing. We also plan to establish a
database with public access which will store the results and possibly provide
some visualisation tools.

As always, we will keep you informed on the progress and your feedback will
still be highly appreciated!

U@H team

--------------------------------------------------------

Po wakacjach wracamy do pracy! Przed U@H wiele wyzwań i nadal liczymy na Waszą
pomoc! Przede wszystkim nadal kontynuujemy współpracę z Cambridge i Ferrarą.
Naukowcy coraz częściej słyszą o projekcie i doceniają pomoc w pozyskiwaniu
danych. Praca dotycząca ULXów zostanie wkrótce opublikowana. Sądzimy, że wnioski
wywołają żywą dyskusję. Przygotowujemy również wielkoskalowe symulacje na
aplikację BHspin. Dostarczy ona ważnych prognoz na temat fal grawitacyjnych
dla kolejnych obserwacji LIGO.

Od strony technicznej, dokonamy w tym roku kilku ulepszeń. Zainstalujemy
dodatkowy serwer do przetwarzania danych. Ponadto dostosujemy aplikacje do
obliczeń na GPU. Planujemy również stworzyć bazę danych z dostępem publicznym,
która będzie służyła przechowywaniu wyników i być może dostarczy również
narzędzi do ich wizualizacji.

Jak zawsze będziemy Was informować o postępach i bardzo cenić Wasze uwagi!

Zespół U@H
8 Nov 2016, 14:47:48 UTC · Comment


Server maintenance
Today we had ordered two SSD drives for our server. The drives will be used for database use which should significantly improve server performance.
I will setup it on Friday or Saturday depend of delivery day and during the process server will be switched off.
7 Nov 2016, 15:25:52 UTC · Comment


Trochę informacji teoretycznych na temat aplikacji GPU
Ze względu na ograniczenia silnika forum, zdecydowałem się na opublikowanie posta o teoretycznym aspekcie pracy nad naszą aplikacją GPU na blogu DobreProgramy

I have published some theoretical informations about GPU aspects of our application on DobreProgramy portal (in Polish).
26 Oct 2016, 12:24:27 UTC · Comment


UV and BHspin2 tasks
Regarding to latest problems with tasks submissions to your computers we plan to make some maintenance work on our server and results analyse machine at the end of this week or start of next one.
The server will be stopped for about 6 hours but I will publish info when this happens before we start.
13 Sep 2016, 16:17:27 UTC · Comment


The reionisation project
The results of the Universe@Home project will be used by the University of
Cambridge! The cooperation will concern the reionisation of the Universe
throughout the cosmic time. This process has a huge impact on the evolution of
stars and galaxies.

Although University of Cambridge has a vast computational power, the number of
project run on their computers and other problems made Universe@Home a
promising alternative.

We will let you know about the details of the project as soon as we obtain the
first results.

------------------------------------------

Wyniki otrzymywane w ramach projektu Universe@Home będą wykorzystane na
Uniwersytecie w Cambridge! Współpraca będzie dotyczyć rejonizacji (ponownej
jonizacji) we Wszechświata. Proces ten ma postawowe znaczenie dla
ewolucji gwiazd i galaktyk.

Pomimo tego, że Uniwersytet w Cambridge ma potęrzne komputery, ilość projektów
które są tam prowadzene i inne problemy sprawiają, że Universe@Home stanowi
bardzo obiecującą alternatywę.

O szczegółach damy znać jak tylko otrzymamy pierwsze rezultaty tego projektu.
12 Aug 2016, 15:13:02 UTC · Comment


... more

News is available as an RSS feed RSS