Your personal background.
Pochodzę z poznania, z racji ,że dużo programuje w Javie aplikacji webowych oraz posiadam kilka serwerów, których moc w pełni nie wykorzystuje postanowiłem wspomóc polska naukę.
Kiedyś aktywnie wspierałem projekt SETI oraz badania nad klimatem naukowców z UK.
Adres strony mojego projektu: Database for industrial
Your opinions about Universe@Home
1) Ponieważ wspierałem projekty zagranicznych ośrodków badawczych i dziwiłem się dlaczego nikt w Polsce nie chce wykorzystać takiej mocy do badań. kiedy dowiedziałem się o polskim projekcie na platformie BOINC nie mogłem przejść obok tego projektu obojętnie.

2) Fizyka, astronomia

3) dodajcie możliwość wykorzystania kart graficznych do obliczeń oraz jakaś grafika jak w SETI :)
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamBOINC@Poland